สำหรับคนเลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่ หากจะให้ได้ลูกไก่ชนพันธุ์ดี […]...