ขั้นตอนในการเพาะพันธุ์ไก่ชน เพื่อให้ได้ไก่ชนพันธุ์ดี

สำหรับคนเลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่ หากจะให้ได้ลูกไก่ชนพันธุ์ดีที่มีความแข็งแกร่ง จำเป็นจะต้องมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ชนที่มียีนส์เด่น ลักษณะดี มีสีสันสวยงาม และมีเชิงที่ดูเก่งฉกาจ ซึ่งถ้าหากได้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีลักษณะโดยรวมดีเช่นนี้ ย่อมส่งผลทำให้ผู้เพาะเลี้ยงมีโอกาสที่จะได้ลูกไก่ชนที่มีลักษณะดีตามความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้เราจะต้องอาศัยในหลักการของทฤษฎีการผสมพันธุ์ไก่ชน พร้อมทั้งปฏิบัติการต่าง ๆ ตามหลักการให้ถูกต้อง

เน้นคัดเลือกเฉพาะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี

การคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ทางด้านผู้เพาะเลี้ยงจะต้องพยายามคัดเลือกเฉพาะพ่อพันธุ์ที่ลงเหล่า ซึ่งไก่จะมีสีสันที่ถูกต้องตามเผ่าพันธุ์ และมีเลือดที่บริสุทธิ์ รวมไปถึงโครงสร้างของไก่จะต้องดูดี ตัวใหญ่และยาว 2 ท่อน รูปร่างจะต้องสูงโปร่ง และกระดูกจะดูใหญ่โต หน้าตาพร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความสมบูรณ์ และที่สำคัญจะต้องเป็นไก่ชนที่ได้ผ่านสนามมาแล้ว และยังคงได้ชัยชนะมาครอบครองร่วมด้วย ส่วนทางด้านแม่พันธุ์ไก่นั้น จะต้องพยายามเลือกที่ลงเหล่าแบบเดียวกันกับทางด้านพ่อไก่ แต่จะต้องไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเป็นอันขาด ไก่ตัวเมียจะต้องมีสายเลือดแท้และบริสุทธิ์ ส่วนโครงสร้างและสีสันจะต้องสมบูรณ์ มีลักษณะที่ดีเช่นเดียวกันกับพ่อไก่ นอกจากนี้แม่ไก่จะต้องสามารถถ่ายทอดยีนส์ได้เหมือนกันกับพ่อไก่ด้วย

การจัดเตรียมโรงเรือน หรือ เล้าผสมพันธุ์

ในการจัดเตรียมโรงเรือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่า เล้าผสมพันธุ์ไก่ชน คุณจะต้องทำเป็น 2 แดน โดยในส่วนของแดนที่ 1 นั้น พ่อพันธุ์จะอยู่ตัวเดียวเท่านั้น และในแดนที่ 2 เป็นแดนของแม่ไก่ หรือ จะให้ไก่ได้อยู่ชิดกั้นและใช้ฝาหรือตะข่ายกั้นเพื่อให้ไก่ได้เห็นกัน แต่ไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ ในโรงเรือนจะต้องมีแสงสว่าง มีแดดสาดส่องได้ถึง ส่วนด้านในจะมีที่นอน ที่ไข่ และสามารถป้องกันยุงได้ และมีหญ้า

และสำหรับขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือ การผสมพันธ์ไก่ชน เมื่อทางด้านพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ได้มีการถ่ายขนอย่างสมบูรณ์ ก็ให้นำมาถ่ายพยาธิและฆ่าไร ซึ่งในระหว่างนี้ไก่จะได้รับการดูแลและบำรุงเป็นอย่างดี และเมื่อเราได้สังเกตเห็นว่าแม่ไก่ตัวใดตัวหนึ่งเหมือนใกล้จะออกไข่ โดยส่งเสียงร้อยยาว ๆ ติดต่อกันหลายครั้ง ก็ให้จับไก่มาใส่เล้าตัวผู้เอาไว้ในช่วงเช้าก่อน 7 โมง ซึ่งเป็นเวลาที่ดีต่อการผสมพันธุ์ ในช่วงเวลานี้จะได้ผลดีอย่างมากที่สุด และมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกไก่ชนพันธุ์ดีอย่างที่ผู้เพาะเลี้ยงต้องการ